Sa panaginip ng mga bulate ay simbolo ng damdamin ng kasulukayang, paghihirap, panghihinayang, pagkahilo o pakiramdam na ang isang bagay ay nawala magpakailanman. Maaaring hindi ka komportable sa isang sitwasyon o isang bagay na nagawa mo. Maaari ka ring maging panghihinayang sa isang bagay na hindi mo nakuha o pagkakamali. Halimbawa: isang dalagita ang nanaginip na may mga gots matapos maranasan ang kanyang Ama na iwanan siya sa totoong buhay matapos ang isang pagsubok sa pagka-ama ay bumalik nang positibo. Ang larnae ay sumasalamin sa kanyang hindi kagaanan sa kaalaman ng kanyang ama tungkol sa kanya at sa kanyang panghihinayang sa pagkuha ng test. Halimbawa 2: isang dalaga ang nanaginip na gumagapang sa kanya. Sa totoong buhay, malaki ang hirap niyang patawarin ang kanyang sarili sa pagyurak sa kanyang dating kasintahan. Ang larhindi ay sumasalamin sa matinding kahirapan na nagbigay sa kanya ng ideya na nasasaktan siya.