Ang pangarap tungkol sa isang panga ay sumisimbolo sa katigasan, pagpapasiya, at kapangyarihan. Ang nakakakita ng isang nawawalang panga ay sumisimbolo sa pagkawala ng tiwala, at kawalan ng pagnanais na magpatuloy….

Tingnan ang kahulugan ng Lock